Thursday, April 14, 2011

Umarte ng naaayon sa ganda!

Umarte ng naaayon sa itsura.
Kund hindi kagandahan,
Wag nang lumandi pa!

No comments: